पिंगा ग पोरी | Pinga ga pori pinga mangalagaur song lyrics – Mangalagauriche gane Lyrics

Pinga ga pori pinga lyrics

 
Singer
Singer
Music Traditional
Song Writer

Pinga ga pori pinga mangalagaur song lyrics |Pinga is a traditional mangalagaur song and game played by ladies of all age in the month of Shrawan which is known to be month of festivals. These mangalagauriche khel are associated with the freedom of women from household chores and other stringent traditions in olden days . These were the days where ladies would come together and play as much as they would want and find relieve and joy by meeting their friends. The songs of maunglagauri are specifically directed towards the family issues and other problems faced by ladies in those days. We hope you would enjoy and relive the moments in the modern days with these mangalagaur songs.
#mangalagaur songs lyrics in Marathi #mangalagaur songs lyrics

पिंगा हे एक पारंपरिक मंगळागौरीचे गाणे आहे आणि श्रावण महिन्यात या सोहोळ्याला सर्व वयोगटातील स्त्रिया खेळतात म्हणूनच श्रावण महिन्याला सणांचा महिना म्हणून ओळखले जाते. हे मंगळागौरीचे खेळ जुन्या काळात स्त्रियांना घरगुती कामकाज आणि इतर कडक परंपरेपासून मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहेत . हे असे दिवस होते ज्यात स्त्रिया एकत्र येत असत आणि त्यांना पाहिजे तितके खेळ खेळात आणि त्यांच्या प्रिया मैत्रिणींना भेटून आराम आणि आनंद मिळवीत . मंगलागौरीची गाणी खास करून कौटुंबिक मुद्द्यांकडे आणि त्या काळात स्त्रियांना होणार्‍या इतर समस्यांकडे निर्देशित असत . आम्हाला आशा आहे की आपण या मंगलगौर गाण्यांसह आपण आधुनिक काळातल्या क्षणांचा आनंद घ्याल आणि ही परंपरा पुन्हा जिवंत कराल.

Pinga ga pori pinga lyrics in Marathi

पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा !

तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, रात जागवली पोरी पिंगा !

फेटा बांधल्याला भाऊ माझा ग जावई तुझा ग पोरी पिंगा

तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, झोप चाळिवली पोरी पिंगा !

शालू नेसल्याली भैन माझी ग सून तुझी ग पोरी पिंगा

तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, मागं घालिवली पोरी पिंगा !

भाऊ माझा ग, तो ब राजा ग, अग जा जा ग पोरी पिंगा

तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली, मला बोलिवली पोरी पिंगा !

तुझ्या भावाचं डोळं चकणं ग, रूप हेकणं ग पोरी पिंगा

भैन माझी ग लेक इंद्राची कोर चंद्राची पोरी पिंगा !

तुझ्या भैनीचं नाक नकटं ग त्वांड चपटं ग पोरी पिंगा

माझ्या भावाचा भारी दरारा पळती थरारा सारे पिंगा !

भाऊ तुझा ग भितो झुरळाला, काळ्या उंदराला पोरी पिंगा

भैन माझी ग जशी कोकिळा गाते मंजुळा पोरी पिंगा !

तुझ्या भैनीचं काय नरडं ग कावळं वरडं ग पोरी पिंगा

अशा भैनीला कोण आणणार कशी नांदणार पोरी पिंगा !

भैन माझी ग जाई बावरून घेई सावरून पोरी पिंगा

तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवलं, लुगडं नेशिवलं पोरी पिंगा !

Pinga ga pori pinga lyrics in English

Poree pingaa g poree pingaa g poree pingaa g poree pingaa ! Tujhyaa pingyaann malaa bolivalee, raat jaagavalee poree pingaa ! Feṭaa baandhalyaalaa bhaa_oo maajhaa g jaava_ii tujhaa g poree pingaa

tujhyaa pingyaann malaa bolivalee, jhop chaaḽivalee poree pingaa ! Shaaloo nesalyaalee bhain maajhee g soon tujhee g poree pingaa

tujhyaa pingyaann malaa bolivalee, maagn ghaalivalee poree pingaa ! Bhaa_oo maajhaa g, to b raajaa g, ag jaa jaa g poree pingaa

tujhyaa pingyaann malaa bolivalee, malaa bolivalee poree pingaa ! Tujhyaa bhaavaachn ḍaoḽn chakaṇan g, roop hekaṇan g poree pingaa

bhain maajhee g lek indraachee kor chndraachee poree pingaa ! Tujhyaa bhaineechn naak nakaṭn g tvaanḍa chapaṭn g poree pingaa

maajhyaa bhaavaachaa bhaaree daraaraa paḽatee tharaaraa saare pingaa ! Bhaa_oo tujhaa g bhito jhuraḽaalaa, kaaḽyaa undaraalaa poree pingaa

bhain maajhee g jashee kokiḽaa gaate mnjuḽaa poree pingaa ! Tujhyaa bhaineechn kaay naraḍan g kaavaḽn varaḍan g poree pingaa

ashaa bhaineelaa koṇa aaṇaaṇaar kashee naandaṇaar poree pingaa ! Bhain maajhee g jaa_ii baavaroon gheii saavaroon poree pingaa

tujhyaa pingyaann malaa bolivaln, lugaḍan neshivaln poree pingaa ! 

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp