सासुरवाशी सून रुसून बसली कैसी|Sasurvashi Sun Rusun Basali Kaisi | – Uttara Kelkar Lyrics

Sasurvashi Sun Rusun Basali Kaisi lyrics

  
Singer Uttara Kelkar
Singer
Music Traditional

Sasurvashi Sun Rusun Basali Kaisi Marathi lyrics are traditional Marathi hadga song or Bhondla song lyrics for games played by young girls during bondla night.These are famous in eastern and middle parts of Maharashtra by the name of Bhulabai ke gane or Bhulabai chi gane. Although the names are different these songs are basically all the bhulabai songs in Marathi.

Sasurvashi Sun Rusun Basali Kaisi lyrics in Marathi

 
 
नणंदा भावजया दोघी जणी , खेळत होत्या छप्पापाणी
खेळता खेळता झगडा झाला, भावजये वरी डाव आला
रुसून बसली गाईच्या गोठ्यात
सासुरवाशी सून रुसून बसली कैसी
यादवराया राणी घरासी येईना कैसी || धृ ||
 
सासू गेली समजावयाला, उठा उठा सुनबाई चला घराला
निम्मा संसार देते तुम्हांला, निम्मा संसार नको मजला
सासरा गेला समजावयाला, उठ उठ मुली चाल घराला
दौत लेखणी देतो तुजला, दौत लेखणी नको मजला
मी नाही यावयाची तुमच्या घराला || 2 ||
 
जाऊ गेली समजावयाला, उठा उठा जाऊबाई चला घराला
ताकाचा डेरा देते तुम्हांला, ताकाचा डेरा नको मजला
मी नाही यावयाची तुमच्या घराला || ३ ||
 
दीर गेले समजावयाला , उठा उठा वाहिनी चला घराला
विट्टी दांडू देतो तुम्हांला, विट्टी दांडू नको आम्हाला
मी नाही यावयाची तुमच्या घराला || ४ ||
 
नणंद गेली समजावयाला, उठा उठा वाहिनी चला घराला
सोन्याची सुपली देते तुम्हांला , सोन्याची सुपली नको आम्हांला
मी नाही यावयाची तुमच्या घराला || ५ ||
 
पती गेले समजावयाला , उठा उठा राणीसाहेब चला घराला
लाल चाबूक देतो तुम्हांला , उठली गं उठली गजबजून
पदर घेतला सावरून, ओचा घेतला सावरून
कापत कापत आली घरासी
यादवराया राणी घरासी आली कैसी || ६ ||
 
 

Sasurvashi Sun Rusun Basali Kaisi lyrics in English

Naṇandaa bhaavajayaa doghee jaṇaee , kheḽat hotyaa chhappaapaaṇaee
kheḽataa kheḽataa jhagaḍaa jhaalaa, bhaavajaye varee ḍaav aalaa
rusoon basalee gaa_iichyaa goṭhyaat
saasuravaashee soon rusoon basalee kaisee
yaadavaraayaa raaṇaee gharaasee yeiinaa kaisee .. Dhri .. Saasoo gelee samajaavayaalaa, uṭhaa uṭhaa sunabaa_ii chalaa gharaalaa
nimmaa snsaar dete tumhaanlaa, nimmaa snsaar nako majalaa
saasaraa gelaa samajaavayaalaa, uṭh uṭh mulee chaal gharaalaa
daut lekhaṇaee deto tujalaa, daut lekhaṇaee nako majalaa
mee naahee yaavayaachee tumachyaa gharaalaa .. 2 .. Jaa_oo gelee samajaavayaalaa, uṭhaa uṭhaa jaa_oobaa_ii chalaa gharaalaa
taakaachaa ḍaeraa dete tumhaanlaa, taakaachaa ḍaeraa nako majalaa
mee naahee yaavayaachee tumachyaa gharaalaa .. 3 .. Deer gele samajaavayaalaa , uṭhaa uṭhaa vaahinee chalaa gharaalaa
viṭṭee daanḍaoo deto tumhaanlaa, viṭṭee daanḍaoo nako aamhaalaa
mee naahee yaavayaachee tumachyaa gharaalaa .. 4 .. Naṇand gelee samajaavayaalaa, uṭhaa uṭhaa vaahinee chalaa gharaalaa
sonyaachee supalee dete tumhaanlaa , sonyaachee supalee nako aamhaanlaa
mee naahee yaavayaachee tumachyaa gharaalaa .. 5 .. Patee gele samajaavayaalaa , uṭhaa uṭhaa raaṇaeesaaheb chalaa gharaalaa
laal chaabook deto tumhaanlaa , uṭhalee gn uṭhalee gajabajoon
padar ghetalaa saavaroon, ochaa ghetalaa saavaroon
kaapat kaapat aalee gharaasee
yaadavaraayaa raaṇaee gharaasee aalee kaisee .. 6 ..
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp