Kase Sartil Saye Lyrics in Marathi |कसे सरतील सये, माझ्यावीना दिस तुझे

Kase Sartil Saye Lyrics in Marathi | Sandeep Khare


Kase Sartil Saye Lyrics in Marathi
are from a Marathi Album Divas Ase ki written and composed by Sandeep Khare.

Kase saratil saye lyrics in Marathi

Kase Sartil Saye Lyrics in Marathi

कसे सरतील सये, माझ्यावीना दिस तुझे

सरताना आणि सांग सलतील ना ?

गुलाबाचे फुलं दोन, रोज राती डोळ्यांवर

मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना ?

 

पावसाच्या धारा धारा, मोजताना दिस सारा

रितेरिते मन तुझे उरे, ओठभर हसे हसे

उरातून वेडेपिसे, खोल खोल कोण आंत झुरे

आता जरा अळीमिळी, तुझी माझी व्यथा निळी

सोसताना सुखावून हसशील ना ?

 

कोण तुझ्या सौधातून्, उभे असे सामसूम

चिडीचूप सुनसान दिवा, आता सांज ढळेलच

आणि पुन्हा छळेलच, नभातून गोरा चांदवा

चांदण्यांचे कोटी कण, आठवांचे ओले सण

रोज रोज नीजभर भरतील ना ?

 

इथे दूर देशी, माझ्या सुन्या खिडकीच्यापाशी

झडे सर कांचभर तडा, तुच तुच तुझ्या तुझ्या

तुझी तुझी तुझे तुझे, सारा सारा तुझा तुझा  सडा

पडे माझ्या वाटेतून, आणि मग काट्यातून

जातांनाही पायभर मखमल ना ?

 आता नाही बोलायाचे, जरा जरा जगायाचे

माळूनीया अबोलीची फुले, देहभर हलू देत

वीजेवर डुलू देत, तुझ्या माझ्या विरहाचे झुले

जरा घन झुरू दे ना, वारा गुदमरू दे ना

तेंव्हा नभ धरा सारी भिजवेल ना ?

 

Kase Sartil Saye Lyrics in English

Kase saratil saye, maajhyaawina dis tujhe

Sarataana ani saang salatil na ?

Gulaabaache fuln don, roj raati dolyaanwar

Musumusu paani saang bharatil na ?

 

Paawasaachya dhaara dhaara, mojataana dis saara

Riterite man tujhe ure, othhabhar hase hase

Uraatun wedepise, khol khol kon ant jhure

Ata jara alimili, tujhi maajhi wyatha nili

Sosataana sukhaawun hasashil na ?

 

Kon tujhya saudhaatun, ubhe ase saamasum

Chidichup sunasaan diwa, ata saanj dhalelach

Ani punha chhalelach, nabhaatun gora chaandawa

Chaandanyaanche koti kan, athhawaanche ole san

Roj roj nijabhar bharatil na ?

 

Ithe dur deshi, maajhya sunya khidakichyaapaashi

Jhade sar kaanchabhar tada, tuch tuch tujhya tujhya

Tujhi tujhi tujhe tujhe, saara saara tujha tujha  sada

Pade maajhya waatetun, ani mag kaatyaatun

Jaataannaahi paayabhar makhamal na ?

 

Ata naahi bolaayaache, jara jara jagaayaache

Maaluniya abolichi fule, dehabhar halu det

Wijewar dulu det, tujhya maajhya wirahaache jhule

Jara ghan jhuru de na, waara gudamaru de na

Tenwha nabh dhara saari bhijawel na

 

 

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp