tribhangi dehuda lyrics in Marathi |त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडूनियां माये

त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडूनियां माये | Tribhangi dehuda lyrics in Marathi

Tribhangi dehuda lyrics in Marathi


त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडूनियां माये ।

कल्पद्रुमातळीं वेणु वाजवितु आहे ॥१॥

गोविंदु वो माये गोपाळु वो ।

सबाह्य अभ्यंतरी अवघा परमानंदु वो ॥२॥

सांवळे सगुण सकळां जिवांचे जीवन ।

घनानंद मूर्ति पाहतां हारपले मन ॥३॥

शून्य स्थावर जंगम व्यापूनि राहिला अकळ ।

बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलु सकळ ॥४॥

Post a Comment

0 Comments