वाट | Waat kavita lyrics in Marathi

वाट | Waat kavita lyrics in Marathi

-कवी अनिल

Waat kavita lyrics in Marathi


 Waat kavita lyrics in Marathi

मला आवडते वाट वळणाची 

दाट झाडीची नागमोडीची

हि अलीकडची नदीच्या थडीची

मला आवडते वाट वळणाची 


मला आवडते वाट वळणाची 

सरघसरणीची पायफसणीची

लवणावरची पानबसणीची 

मला आवडते वाट वळणाची 


मला आवडते वाट वळणाची 

अशी भुलवणीची हुलकावणीची 

सागवेळुच्या भर रानींची 

मला आवडते वाट वळणाची 


मला आवडते वाट वळणाची 

जरा अडचणीची चढउतारणीची

घाटमाथ्याची ती पलीकडची

मला आवडते वाट वळणाची 


मला आवडते वाट वळणाची 

आताची तिथंही कधी कुणाकडची 

क्षितीजाकडची पुढची पुढची

मला आवडते वाट वळणाची 

Waat kavita lyrics in English

Malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

daaṭ jhaaḍaeechee naagamoḍaeechee

hi aleekaḍaachee nadeechyaa thaḍaeechee

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

saraghasaraṇaeechee paayafasaṇaeechee

lavaṇaavarachee paanabasaṇaeechee 

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

ashee bhulavaṇaeechee hulakaavaṇaeechee 

saagaveḽuchyaa bhar raaneenchee 

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

jaraa aḍaachaṇaeechee chaḍha_utaaraṇaeechee

ghaaṭamaathyaachee tee paleekaḍaachee

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

aataachee tithnhee kadhee kuṇaakaḍaachee 

kṣiteejaakaḍaachee puḍhachee puḍhachee

malaa aavaḍaate vaaṭ vaḽaṇaachee 

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp