Balbhaarati Kavita

आपला राष्ट्रध्वज |Apala rashtradhvaj lyrics in Marathi Kavita

आपला राष्ट्रध्वज |Apala rashtradhvaj lyrics in Marathi Kavita Apala rashtradhvaj lyrics in Marathi आपला राष्ट्रध्वज  प्राणप्रियाहूनि प्रिय असे हा आम्हा … Read more

नंदीबैल-डॉक्टर सुरेश सावंत | Nandibail lyrics in Marathi

 नंदीबैल-डॉक्टर सुरेश सावंत | Nandibail lyrics in Marathi Nandibail lyrics in Marathi Kavita नंदीबैल आला नंदीबैल आला हसवितो, खेळवितो बालगोपाळाला … Read more

पाखरबोली-कल्याण इनामदार | Pakharboli Lyrics in Marathi

पाखरबोली-कल्याण इनामदार | Pakharboli Lyrics in Marathi Pakharboli Lyrics in Marathi चिमणी ला बोलले कावळोबा काळेचिऊताई आपली हुशार्यात बालेखूप खूप … Read more

भोवरा-के ना डांगे | Bhowara Lyrics in Marathi

 भोवरा-के ना डांगे  | Bhowara Lyrics in Marathi Bhovra Lyrics in Marathi भोवरा फिरे गरागरा पहा हा जरा विसावा नाही विसावा … Read more

ऋण-श्री डी इनामदार | Roon lyrics in Marathi

 ऋण-श्री डी इनामदार | Roon lyrics in Marathi Roon lyrics in Marathi तुझ्या शेतात राबून माझी सारली हयात नको करून हेटाळणी आता उत्तर … Read more

बाभुळझाड-वसंत बापट | Babhulzad lyrics in Marathi

 बाभुळझाड-वसंत बापट | Babhulzad lyrics in Marathi Babhulzad lyrics in Marathi अस्सल लाकूड भक्कम गाठ ताठर कान टॅन्क पाठवारा खात गार … Read more

Scroll to top