भोवरा-के ना डांगे | Bhowara Lyrics in Marathi

 भोवरा-के ना डांगे  | Bhowara Lyrics in Marathi


Bhovra Lyrics in Marathi

Bhovra Lyrics in Marathi

भोवरा फिरे गरागरा पहा हा जरा 
विसावा नाही विसावा नाही 
त्या कितीही फिरवा थकवा येई न काही 
खिळ्याचे टोक तयावर झोक पाहुनी रोख 
कसा सांभाळी कसा सांभाळी 
शाबास भोवर्या, कमाल केलीस वेळी 
नाचतो उभा राहतो आहे डोलतो 
स्तब्ध कधी राही संबंध कधी राही 
मग असे वाटते मुळी तो फिरतच नाही 
गुंगणे कोण पण जाणे तयाचे गाणे
जसा कि भुंगा 
करी गुणगुण आपल्याशीच घालत पिंगा
आकार , मनोहर फार अशी हाही आर
रंग किती नामी रंग किती नामी 
तो खिशात घालून शाळेतही नेतो मी
किती तरी लोभ त्यावरी 
पहा तर करी 
आसा फिरवितो तसा फिरवितो 
वरच्यावर फिरून हातावर तो घेतो

Bhovra Lyrics in English

Bhovaraa fire garaagaraa pahaa haa jaraa 
visaavaa naahee visaavaa naahee 
tyaa kiteehee firavaa thakavaa yeii n kaahee 
khiḽyaache ṭok tayaavar jhok paahunee rokh 
kasaa saanbhaaḽee kasaa saanbhaaḽee 
shaabaas bhovaryaa, kamaal kelees veḽee 
naachato ubhaa raahato aahe ḍaolato 
stabdh kadhee raahee snbndh kadhee raahee 
mag ase vaaṭate muḽee to firatach naahee 
gungaṇae koṇa paṇa jaaṇae tayaache gaaṇae
jasaa ki bhungaa 
karee guṇaaguṇa aapalyaasheech ghaalat pingaa
aakaar , manohar faar ashee haahee aar
rng kitee naamee rng kitee naamee 
to khishaat ghaaloon shaaḽetahee neto mee
kitee taree lobh tyaavaree 
pahaa tar karee 
aasaa firavito tasaa firavito 
varachyaavar firoon haataavar to gheto

 

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp