पंख मला जर असते | Pankh mala jar aste tar lyrics in Marathi

 पंख मला जर असते | Pankh mala jar aste tar lyrics in Marathi

Pankh mala jar aste tar lyrics in Marathi
Pankh mala jar aste tar lyrics in Marathi

पंख मला जर असते दोन 

पतंग उडवीत बसेल कोण ?


मीच पाखरू झालो असतो 

आभाळावर गेलो असतो 


निळी निळाई आभाळाची 

पंखावरती माखायची 


चार चांदण्या छोट्या छोट्या 

तोडून केल्या असत्या गोट्या 


विमान मागे पडले असते

हार खाऊन रडले असते 


सगळे माझा करतील हेवा

पंख मला , पण फुटतील केव्हा?

Pankh mala jar aste tar lyrics in Marathi


Pankh malaa jar asate don 

patang uḍaaveet basel koṇa ? Meech paakharoo jhaalo asato 

aabhaaḽaavar gelo asato niḽee niḽaa_ii aabhaaḽaachee 

pnkhaavaratee maakhaayachee chaar chaandaṇayaa chhoṭyaa chhoṭyaa 

toḍaoon kelyaa asatyaa goṭyaa vimaan maage paḍaale asate

haar khaa_oon raḍaale asate sagaḽe maajhaa karateel hevaa

pnkh malaa , paṇa fuṭateel kevhaa?
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp