ऋण-श्री डी इनामदार | Roon lyrics in Marathi

 ऋण-श्री डी इनामदार | Roon lyrics in Marathi

Roon lyrics in MarathiRoon lyrics in Marathi


तुझ्या शेतात राबून 
माझी सारली हयात 
नको करून हेटाळणी 
आता उत्तर वयात 
नाही राजा ओढवत 
चार पाऊले नांगर 
नको बोलूस वंगाळ 
नको म्हणूस डनगर
माझ्या ऐन उमेदीत 
माझी गायीलीस ओवी
नको चाबकासारखी 
आता फाटकारू शिवी 
माझा घालवाया शीण
तेव्हा चारलास गूळ 
कधी घातलीस झूल
कधी घातलीस माळ
अशा गोड आठवणी 
त्यांचे करीत रवंथ
मला मरण येऊ दे
तुझे कुशल चिंतीत 
मेल्यावर तुझे ठायी 
पुन्हा एकदा रुजू दे
माझ्या कातड्याचे जोडे
तुझ्या पायात वाजू दे


Roon lyrics in Marathi

Tujhyaa shetaat raaboon 
maajhee saaralee hayaat 
nako karoon heṭaaḽaṇaee 
aataa uttar vayaat 
naahee raajaa oḍhavat 
chaar paa_oole naangar 
nako boloos vngaaḽ 
nako mhaṇaoos ḍaanagar
maajhyaa ain umedeet 
maajhee gaayeelees ovee
nako chaabakaasaarakhee 
aataa faaṭakaaroo shivee 
maajhaa ghaalavaayaa sheeṇa
tevhaa chaaralaas gooḽ 
kadhee ghaatalees jhool
kadhee ghaatalees maaḽ
ashaa goḍa aaṭhavaṇaee 
tyaanche kareet ravnth
malaa maraṇa yeoo de
tujhe kushal chinteet 
melyaavar tujhe ṭhaayee 
punhaa ekadaa rujoo de
maajhyaa kaataḍayaache joḍae
tujhyaa paayaat vaajoo de
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp