Zoo Zoo Zoo Zoo Rocket lyrics in Marathi Balgeet | – Sudhir Phadke Lyrics

Zoo Zoo Zoo Zoo Rocket lyrics in Marathi are from a old Marathi kids song from Balgeet category. Zoo Zoo Zoo Zoo Rocket lyrics are written by Vikas Bhatawadekar.  It is composed by Sanjay Upadhye and sung by Sanjay Upadhye

 
Zoo Zoo Zoo Zoo Rocket lyrics in Marathi

 

Singer Sanjay Upadhye
Singer Sanjay Upadhye
Music Chimnyanchi Shala
Song Writer Vikas Bhatawadekar

Zoo Zoo Zoo Zoo Rocket lyrics in Marathi

झू झू झू झू झू झू रॉकेट
चंद्राला देऊया गमतीची भेट
झू झू झू झू झू झू रॉकेट

रॉकेट निघाले झू झू वरती
वार्‍याशी दोस्ती ढगांशी मस्ती
हवेला छेद ढगांना भेद
पृथ्वीच्या वेडाला चंद्राचा वेध

वर वर बघणारी वाकलेली मान
रॉकेटचा आकार होइ लहान लहान
आकाशात फुगली धूराची शेपटी
मागून निघाली बिचारी एकटी

आकाशी पाटीवर खडूची रेघ
सेकंदाला हजार मैल रॉकेटचा वेग
पृथ्वीची तोफ धूराचा गोफ
मोठ्या तू घेतली छोटिशी बुलेट
झू झू झू झू झू झू रॉकेट

दूरवर कोठेही पृथ्वी दिसेना
चांदोबा कोणता तेही कळेना
आकाशात तिथे क्षितीज कक्षा
कक्षेच्या बाहेर गेल्यास भयंकर शिक्षा

आकाशात चार तास न थांबता भटक
नाहीतर शनीच्या कड्यांना लटक
गुरूच्या चंद्राच्या नागमोडी वार्‍या
प्‍लूटोला धरून मार सूर्याला फेर्‍या

दिव्याला घालवा ठाण्याला कळवा
रात्रीचं रॉकेटला जोरानं पळवा
घड्याळात पाचाचा लावावा गजर
सहाला आंघोळी आटपल्या तर
साताला भेटूया चंद्रावर थेट
झू झू झू झू झू झू रॉकेट

रोबोट म्हणाला चला चहा प्या
पाठीवर ऑक्‍सिजनची नळकांडी घ्या
चंद्रावर जोरजोरात नका मारू हाका
चालताना छोटीछोटी पावले टाका
चंद्रावर थांबायचा नका करू हट्ट
चला चला चंद्र आला पट्टा करा घट्ट
पृथ्वीचा चंद्राशी होईल समेट
झू झू झू झू झू झू रॉकेट

रॉकेटच्या बाजूच्या शिडीवर चढलो
चंद्रावर खाली उतरायला लागलो
ऊठ ऊठ ऊठ असा आरडाओरडा झाला
जोरजोरात हलल्याचा मला भास झाला
मला वाटलं चंद्रावर धरणीकंप झाला
मागोमाग बाबांचा आवाज कानी आला
इतक्या वेळ चंद्राचं स्‍वप्‍नं बघत होतो
मला काय ठाऊक झोपेमध्ये होतो?
पुन्हा एकदा बांबांचा आवाज कानी आला
अंगातला आळस माझा कुठच्या कुठे गेला
तुम्‍हालाही शाळेत जायला होईल की लेट
झू झू झू झू झू झू रॉकेट

Zoo Zoo Zoo Zoo Rocket lyrics in English

Jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo rŏkeṭ
chndraalaa deooyaa gamateechee bheṭ
jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo rŏkeṭ

rŏkeṭ nighaale jhoo jhoo varatee
vaar‍yaashee dostee ḍhagaanshee mastee
havelaa chhed ḍhagaannaa bhed
prithveechyaa veḍaalaa chndraachaa vedh

var var baghaṇaaree vaakalelee maan
rŏkeṭachaa aakaar hoi lahaan lahaan
aakaashaat fugalee dhooraachee shepaṭee
maagoon nighaalee bichaaree ekaṭee

aakaashee paaṭeevar khaḍaoochee regh
sekndaalaa hajaar mail rŏkeṭachaa veg
prithveechee tof dhooraachaa gof
moṭhyaa too ghetalee chhoṭishee buleṭ
jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo rŏkeṭ

dooravar koṭhehee prithvee disenaa
chaandobaa koṇaataa tehee kaḽenaa
aakaashaat tithe kṣiteej kakṣaa
kakṣechyaa baaher gelyaas bhaynkar shikṣaa

aakaashaat chaar taas n thaanbataa bhaṭak
naaheetar shaneechyaa kaḍayaannaa laṭak
guroochyaa chndraachyaa naagamoḍaee vaar‍yaa
p‍looṭolaa dharoon maar sooryaalaa fer‍yaa

divyaalaa ghaalavaa ṭhaaṇayaalaa kaḽavaa
raatreechn rŏkeṭalaa joraann paḽavaa
ghaḍayaaḽaat paachaachaa laavaavaa gajar
sahaalaa aanghoḽee aaṭapalyaa tar
saataalaa bheṭooyaa chndraavar theṭ
jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo rŏkeṭ

roboṭ mhaṇaalaa chalaa chahaa pyaa
paaṭheevar ŏk‍sijanachee naḽakaanḍaee ghyaa
chndraavar jorajoraat nakaa maaroo haakaa
chaalataanaa chhoṭeechhoṭee paavale ṭaakaa
chndraavar thaanbaayachaa nakaa karoo haṭṭ
chalaa chalaa chndr aalaa paṭṭaa karaa ghaṭṭ
prithveechaa chndraashee hoiil sameṭ
jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo rŏkeṭ

rŏkeṭachyaa baajoochyaa shiḍaeevar chaḍhalo
chndraavar khaalee utaraayalaa laagalo
ooṭh ooṭh ooṭh asaa aaraḍaa_oraḍaa jhaalaa
jorajoraat halalyaachaa malaa bhaas jhaalaa
malaa vaaṭaln chndraavar dharaṇaeeknp jhaalaa
maagomaag baabaanchaa aavaaj kaanee aalaa
itakyaa veḽ chndraachn s‍vap‍nn baghat hoto
malaa kaay ṭhaa_ook jhopemadhye hoto? Punhaa ekadaa baanbaanchaa aavaaj kaanee aalaa
angaatalaa aaḽas maajhaa kuṭhachyaa kuṭhe gelaa
tum‍haalaahee shaaḽet jaayalaa hoiil kee leṭ
jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo jhoo rŏkeṭ

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp