Zadavarati Ghade Latakale lyrics in Marathi Balgeet | – Sudhir Phadke Lyrics

Zadavarati Ghade Latakale lyrics in Marathi Balgeet | – Sudhir Phadke Lyrics

Jhadavarati Ghade Latakale lyrics in Marathi
Singer Sudhir Phadke
Singer Sudhir Phadke
Music Chimnyanchi Shala
Song Writer Ga. Di. Madgulkar

Zadavarati Ghade Latakale Marathi Lyrics are from a old Marathi kids song from Balgeet category. Zadavarati Ghade Latakale lyrics are written by Ga. Di. Madgulkar. It is composed by Datta Dawjekar and sung by Aparna Mayekar


Jhadavarati Ghade Latakale lyrics in Marathi

ओळखणार ना बरोबर, ओळखा हं !

झाडावरती घडे लटकले, घड्यात होते पाणी
त्या पाण्याच्या वड्या कापूनी कुरुकुरु खातो कोणी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – खोबरं

अफगाणातील इजार भारी त्याच्या हाती मोती
त्या मोत्यांना उन्हात सुकवून पोरेबाळे खाती
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – मनुका

कोकणातला पिवळा बाळू फार लागला माजू
पकडून आणा भट्टीवरती काळिज त्याचे भाजू – काजू

तालमीतला पोर मारतो तिठ्ठयावरती थापा
सुरकुतलेली बोटे त्यांचा गोड लागतो पापा
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – खारका

आधी होतीस काळीपिवळी नंतर झालीस गोरी ग
देवळातुनी का ग फिरती वेणूगावच्या पोरी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – खडीसाखर

चट्टामट्टा बाळंभट्टा, आता मागील त्याला रट्टा
पंजा चाटीत निजेल गुपचूप तो वाघाचा पठ्ठा

आता झाली खिरापत


Zadavarati Ghade Latakale lyrics in Marathi Balgeet | – Sudhir Phadke Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top