Gargar firun damala bhovra lyrics in Marathi| गर गर फिरून दमला भोवरा

Gargar firun damala bhovra lyrics in Marathi are from a poem Fajiti Bhovryachi written by Padmini Biniwale.

Gargar firun damala bhovra lyrics in Marathi

Gargar firun damala bhovra lyrics in Marathi

गर गर फिरून 
दमला भोवरा 
मनात म्हणाला 
थांबू का जरा?
पण एका पायावर
उभ कस रहायच?
सारख डोकच
खाली जायच!

Gargar firun damala bhovra lyrics in English

Gar gar firoon 
damalaa bhovaraa 
manaat mhaṇaalaa 
thaanboo kaa jaraa? Paṇa ekaa paayaavar
ubh kas rahaayach? Saarakh ḍaokach
khaalee jaayach!

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp