Ya g sayano lyrics in Marathi | ya g ya sayano lyrics |या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

Ya g sayano lyrics in Marathi are from Maher Bhagyach Sasar Saubhagyach is an album for which Song lyrics are by Nitin Pawar on  the music of Ashok Waigankar. Ganpati Pawar is the director. Shakuntala Jadhav is a singer of ya g ya sayano

Ya g sayano lyrics

Ya g ya sayano lyrics in Marathi 

या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

या ग साऱ्या जणी या हिला हळद लावूया (२)

या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

या ग साऱ्या जणी या हिला हळद लावूया (२) चोरूस

 

मायेची ताई हिची हळद हिला लाविते 

हळद हिला लाविते – २

हळद लाउनीया हिला आशीर्वाद देते

आशीर्वाद देते – २

 

हळदीची वाटी वाहिनीच्या हाती देऊया 

हिला हळद लावूया

या ग साऱ्या जणी या 

या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

या ग साऱ्या जणी या हिला हळद लावूया (२)

 

प्रेमळ मावशी हिची हळद हिला लाविते 

हळद हिला लाविते – २

हळद लाउनीया हिला आशीर्वाद देते

आशीर्वाद देते – २

 

हळदीची वाटी मामीच्या हाती देऊया 

हिला हळद लावूया

या ग साऱ्या जणी या 

या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

या ग साऱ्या जणी या हिला हळद लावूया (२)

या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

या ग साऱ्या जणी या हिला हळद लावूया (२)

या ग या सयानो हळद नवरीला लावाया

या ग साऱ्या जणी या हिला हळद लावूया (२)

Ya g ya sayano lyrics in English

Yaa g yaa sayaano haḽad navareelaa laavaayaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa hilaa haḽad laavooyaa (2)

yaa g yaa sayaano haḽad navareelaa laavaayaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa hilaa haḽad laavooyaa (2) choroos

maayechee taa_ii hichee haḽad hilaa laavite

haḽad hilaa laavite – 2

haḽad laa_uneeyaa hilaa aasheervaad dete

aasheervaad dete – 2

haḽadeechee vaaṭee vaahineechyaa haatee deooyaa

hilaa haḽad laavooyaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa

yaa g yaa sayaano haḽad navareelaa laavaayaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa hilaa haḽad laavooyaa (2)

premaḽ maavashee hichee haḽad hilaa laavite

haḽad hilaa laavite – 2

haḽad laa_uneeyaa hilaa aasheervaad dete

aasheervaad dete – 2

haḽadeechee vaaṭee maameechyaa haatee deooyaa

hilaa haḽad laavooyaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa

yaa g yaa sayaano haḽad navareelaa laavaayaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa hilaa haḽad laavooyaa (2)

yaa g yaa sayaano haḽad navareelaa laavaayaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa hilaa haḽad laavooyaa (2)

yaa g yaa sayaano haḽad navareelaa laavaayaa

yaa g saaryaa jaṇaee yaa hilaa haḽad laavooyaa (2)

 

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp