Nakot Kewal Shabd Poem Lyrics in Marathi |Guru Thakur Lyrics of Poem | Marathi Kavita Lyrics

Nakot Kewal Shabda Poem Lyrics in Marathi |Guru Thakur Lyrics of Poem | Marathi Kavita Lyrics

Nakot Kewal Shabda Lyrics in Marathi


Nakot Kewal Shabda is a poem written by Guru Thakur.

Nakot Kewal Shabda Lyrics in Marathi

नकोत केवळ शब्द तयांच्या

पोटी दडला भाव असावा

उसवून पाहता ओळी हळव्या 

स्वप्न मधला गाव दिसावा 

जुळता जुळता यमका सोबत 

रसिकाची हिची नाळ जुळावी 

उलगडताना कविता त्याला

गुरफटण्याचा अर्थ कळावा


-गुरु ठाकूर 


Nakot Kewal Shabda Lyrics in English


Nakot Kewal Shabd Poem Lyrics in Marathi |Guru Thakur Lyrics of Poem | Marathi Kavita Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top