Coffee samplyawar Poem Lyrics in Marathi |Guru Thakur Lyrics of Poem | Marathi Kavita Lyrics

Coffee samplyawar Poem Lyrics in Marathi |Guru Thakur Lyrics of Poem | Marathi Kavita Lyrics

Cofee samplyawar Lyrics in MarathiCoffee samplyawar is a poem written by Guru Thakur.

Coffee samplyawar Lyrics in Marathi

कॉफी संपल्यावर

रिकामा मग उचलून न्यावा 

तसा नाईलाजानं 

दर वेळी

निघतो खरा तुझ्याकडून


पण मग जाणवत

साऱ्या संवेदनांसकट मन बेट

तिथेच राहून गेलंय


मग चा गोलाकार ठसा

बिलगून राहावा टॅबलेक्लाथ ला 

अगदी तसंच

-गुरु ठाकूर  


Coffee samplyawar Lyrics in English

Kŏfee snpalyaavar 

kŏfee snpalyaavar
rikaamaa mag uchaloon nyaavaa 
tasaa naa_iilaajaann 
dar veḽee
nighato kharaa tujhyaakaḍaoon

paṇa mag jaaṇaavat
saaryaa snvedanaansakaṭ man beṭ
tithech raahoon gelny

mag chaa golaakaar ṭhasaa
bilagoon raahaavaa ṭăbaleklaath laa 
agadee tasnch

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp