Gajanan Maharaj ashtak lyrics in Marathi | ।। श्री गजानन महाराज अष्टक।।

Gajanan Maharaj ashtak lyrics in Marathi | ।। श्री गजानन महाराज अष्टक।।

Gajanan Maharaj ashtak lyrics in MarathiGajanan Maharaj ashtak lyrics in Marathi

गजानना गुणागरा परम मंगला पावना ।

अशींच अवघे हरी, दुरीत तेवि दुर्वासना ।।

नसें त्रिभुवनामधे तुजविन आम्हां आसरा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।१।।

 

निरालसपणें नसे घडलि अल्प सेवा करी ।

तुझी पतितपावना भटकलो वृथा भूवरी ।

विसंबत न गाय ती आपुलिया कधीं वांसरा ।

करी पदनातावरी बहु दया न रोषा धरा ।।२।।

 

अलास जगीं लावण्या परतुनी सु-वाटे जन ।

समर्थ गुरूराज ज्या भुषवि नाम नारायण ।।

म्हणून तुज प्रार्थना सतत जोडुनिया करा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।३।।


 

क्षणांत जल आणिले नसून थेंब त्या वापिला ।

क्षणांत गमनाप्रती करिसि इच्छिलेल्या स्थळा ।

क्षणांत स्वरूपे किती विविध धरिसी धीवरा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।४।।

 

अगाध करणी तुझी गुरूवरा, न लोकां कळे।

तुला त्यजुनी व्यर्थ ते आचरितात नाना खुळे ।

कृपा उदक मागती त्यजुनी गौतमीच्या तिरा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।५।।

 

समर्थ स्वरूपप्रती धरून साच बाळापूरी ।

तुम्ही प्रगट जाहलां सुशिल बाळकृष्णा घरी ।

हरिस्वरूप घेऊनि दिधली भेट भीमातिरा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।६।।

 

सछिद्र नौकेप्रती त्वदिय पाय हे लागतां ।

जलांत बुडतां तरी तिजसी नर्मदा दे हाता ।

अशा तुजसि वाणण्या नच समर्थ माझी गिरा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।७।।

 

अतां न बहु बोलतां तव पदांबुजा वंदितो ।

पडो विसर ना कदा मदिय हेंचि मी मागतों ।

तुम्ही वरद आपुला कर धरा गणूच्या शिरा ।

करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।८।।


Gajanan Maharaj ashtak lyrics in English


Gajaananaa guṇaagaraa param mngalaa paavanaa . Asheench avaghe haree, dureet tevi durvaasanaa .. Nasen tribhuvanaamadhe tujavin aamhaan aasaraa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 1.. 
Niraalasapaṇaen nase ghaḍaali alp sevaa karee . Tujhee patitapaavanaa bhaṭakalo vrithaa bhoovaree . Visnbat n gaay tee aapuliyaa kadheen vaansaraa . Karee padanaataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 2..
Alaas jageen laavaṇayaa paratunee su-vaaṭe jan . Samarth gurooraaj jyaa bhuṣavi naam naaraayaṇa .. Mhaṇaoon tuj praarthanaa satat joḍauniyaa karaa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 3.. 
Kṣaṇaant jal aaṇaile nasoon thenb tyaa vaapilaa . Kṣaṇaant gamanaapratee karisi ichchhilelyaa sthaḽaa . Kṣaṇaant svaroope kitee vividh dharisee dheevaraa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 4.. 
Agaadh karaṇaee tujhee guroovaraa, n lokaan kaḽe. Tulaa tyajunee vyarth te aacharitaat naanaa khuḽe . Kripaa udak maagatee tyajunee gautameechyaa tiraa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 5.. 
Samarth svaroopapratee dharoon saach baaḽaapooree . Tumhee pragaṭ jaahalaan sushil baaḽakriṣṇaa gharee . Harisvaroop gheooni didhalee bheṭ bheemaatiraa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 6.. 
Sachhidr naukepratee tvadiy paay he laagataan . Jalaant buḍaataan taree tijasee narmadaa de haataa . Ashaa tujasi vaaṇaaṇayaa nach samarth maajhee giraa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 7.. 
Ataan n bahu bolataan tav padaanbujaa vndito . Paḍao visar naa kadaa madiy henchi mee maagaton . Tumhee varad aapulaa kar dharaa gaṇaoochyaa shiraa . Karee padanataavaree bahu dayaa n roṣaa dharaa .. 8..

1 thought on “Gajanan Maharaj ashtak lyrics in Marathi | ।। श्री गजानन महाराज अष्टक।।”

Comments are closed.

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp