संख्यांचे गाणे | Sankhhyanche gane lyrics in Marathi

संख्यांचे गाणे | Sankhhyanche gane lyrics in Marathi

Sankhhyanche gane lyrics in Marathi

Sankhhyanche gane lyrics in Marathi

आई बाबा या या या

मामा काका या या या

मिळून सारे गाऊया 

संख्यांच्या गावाला जाऊया


पोपटाला चोच एक

चुटकी वाजवून एक 

चुटकी वाजवून पाहूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया


सशाला कान दोन

टाळ्या वाजवू दोन

टाळ्या वाजवून पाहूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया


रिक्षाला चाके तीन

गिरक्या घेऊ तीन

गिरक्या घेऊन पाहूया 

संख्यांच्या गावाला जाऊया


टेबलाला पाय चार

उद्या मारू चार

उद्या मारून पाहूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया


हाताला बोटे पाच

आम्ही करतो नाच 

नाच करून पाहूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया 


झुरळाला पाय सहा 

चित्रात मोजून पहा

मोजणी करून पाहूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया 


इंद्रधनुष्यात रंग सात

सुंदर दिसते आकाशात

रंग त्यात भरुया

संख्यांच्या गावाला जाऊया 


छत्रीला काड्या आठ

पावसाशी पडेल गाठ

छत्री आपण उघडूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया 


घड्याळात वाजले नऊ

दादाने केला खाऊ

मिळुनी खाऊ खाऊया

संख्यांच्या गावाला जाऊया 


झुकझुक झुकझुक संख्या गाडी

संख्यांची आम्हाला लागे गोडी

संख्याची गम्मत पाहूया

संख्यांच्या गावाला जाऊया 


Sankhhyanche gane lyrics in English

 snkhyaanche gaaṇae aaii baabaa yaa yaa yaa

maamaa kaakaa yaa yaa yaa

miḽoon saare gaa_ooyaa 

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaapopaṭaalaa choch ek

chuṭakee vaajavoon ek 

chuṭakee vaajavoon paahooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaasashaalaa kaan don

ṭaaḽyaa vaajavoo don

ṭaaḽyaa vaajavoon paahooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaarikṣaalaa chaake teen

girakyaa gheoo teen

girakyaa gheoon paahooyaa 

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaaṭebalaalaa paay chaar

udyaa maaroo chaar

udyaa maaroon paahooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaahaataalaa boṭe paach

aamhee karato naach 

naach karoon paahooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaa jhuraḽaalaa paay sahaa 

chitraat mojoon pahaa

mojaṇaee karoon paahooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaa indradhanuṣyaat rng saat

sundar disate aakaashaat

rng tyaat bharuyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaa chhatreelaa kaaḍayaa aaṭh

paavasaashee paḍael gaaṭh

chhatree aapaṇa ughaḍaooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaa ghaḍayaaḽaat vaajale na_oo

daadaane kelaa khaa_oo

miḽunee khaa_oo khaa_ooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaa jhukajhuk jhukajhuk snkhyaa gaaḍaee

snkhyaanchee aamhaalaa laage goḍaee

snkhyaachee gammat paahooyaa

snkhyaanchyaa gaavaalaa jaa_ooyaa 
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp