पीक खुशीत डोलतया –उत्तम कोळगावकर | Pik khushit doltaya lyrics in Marathi Kavita

 पीक खुशीत डोलतया –-उत्तम कोळगावकर | Pik khushit doltaya lyrics in Marathi Kavita


Pik khushit doltaya lyrics in Marathi


Pik khushit doltaya lyrics in Marathi

पीक खुशीत डोलतया भारी

भरला आनंद समद्या शिवारी

बगुन पाचूच रान

आमचा हरला देहभान 

आज रानाची शोभा न्यारी


आल्या सर सर भुईवर धारा

ताप मातीचा सरला सारा 

समद शिवार फुलून आलं 

बगुन मन हे भुलून गेलं 

गेल्या भुलून दिशाही चारी 


दाट पिकांनी सजली शेतं

पीक मजेत गिरकी घेत

गार वारं हे झुळझुळ वाहत 

पानापानात गाणी गात

गती पानात पाकराही सारी 


काळ्या आईची कार्य पूजा

राबरबला शेतकरी राजा

उन्हातान्हात घाम त्यांना शिंपला

मला मोत्यांचा मातीत पिकला 

आली सोन्याची दौलत दारी

Pik khushit doltaya lyrics in English

Peek khusheet ḍaolatayaa bhaaree
bharalaa aannd samadyaa shivaaree
bagun paachooch raan
aamachaa haralaa dehabhaan 
aaj raanaachee shobhaa nyaaree
aalyaa sar sar bhuiivar dhaaraa
taap maateechaa saralaa saaraa 
samad shivaar fuloon aaln 
bagun man he bhuloon geln 
gelyaa bhuloon dishaahee chaaree 
daaṭ pikaannee sajalee shetn
peek majet girakee ghet
gaar vaarn he jhuḽajhuḽ vaahat 
paanaapaanaat gaaṇaee gaat
gatee paanaat paakaraahee saaree 
kaaḽyaa aaiichee kaary poojaa
raabarabalaa shetakaree raajaa
unhaataanhaat ghaam tyaannaa shinpalaa
malaa motyaanchaa maateet pikalaa 
aalee sonyaachee daulat daaree

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp