पीक खुशीत डोलतया -उत्तम कोळगावकर | Pik Khushit doltaya lyrics in Marathi

 पीक खुशीत डोलतया -उत्तम कोळगावकर | Pik Khushit doltaya lyrics in Marathi

Pik Khushit doltaya lyrics in Marathi


Pik Khushit doltaya lyrics in Marathi


पीक खुशीत डोलतया भारी

भरला आनंद समद्या शिवारी

बगुन पाचूच रान

आमचा हरला देहभान 

आज रानाची शोभा न्यारी


आल्या सर सर भुईवर धारा

ताप मातीचा सरला सारा 

समद शिवार फुलून आलं 

बगुन मन हे भुलून गेलं 

गेल्या भुलून दिशाही चारी 


दाट पिकांनी सजली शेतं

पीक मजेत गिरकी घेत

गार वारं हे झुळझुळ वाहत 

पानापानात गाणी गात

गती पानात पाकराही सारी 


काळ्या आईची कार्य पूजा

राबरबला शेतकरी राजा

उन्हातान्हात घाम त्यांना शिंपला

मला मोत्यांचा मातीत पिकला 

आली सोन्याची दौलत दारी


Pik Khushit doltaya lyrics in English


Peek khusheet ḍaolatayaa bhaaree

bharalaa aannd samadyaa shivaaree

bagun paachooch raan

aamachaa haralaa dehabhaan 

aaj raanaachee shobhaa nyaareeaalyaa sar sar bhuiivar dhaaraa

taap maateechaa saralaa saaraa 

samad shivaar fuloon aaln 

bagun man he bhuloon geln 

gelyaa bhuloon dishaahee chaaree daaṭ pikaannee sajalee shetn

peek majet girakee ghet

gaar vaarn he jhuḽajhuḽ vaahat 

paanaapaanaat gaaṇaee gaat

gatee paanaat paakaraahee saaree kaaḽyaa aaiichee kaary poojaa

raabarabalaa shetakaree raajaa

unhaataanhaat ghaam tyaannaa shinpalaa

malaa motyaanchaa maateet pikalaa 

aalee sonyaachee daulat daaree
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp