Kana Kavita lyrics in Marathi | kana kavita lyrics

Kana kavita lyrics in Marathi (कणा) are the heart of every Marathi Manus. Its an inspiration for everyone and shows importance of teachers. It is written by Vishun Vaman Shirwadkar or Pen name- Kusumagraj .

Kana Kavita lyrics in Marathi

कणा |Kana Kavita lyrics in Marathi

ओळखलत का सर् मला पावसात आला कोणी

कपडे होते कर्दमलेले केसावरति पाणी

 

क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहुन

गंगामाई पाहुणि आलि गेली घरटयात राहुन

 

माहेरवाशिण पोरिसारखी चार भिंतित नाचली

मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको माञ वाचली

 

भिंत खचली चूल वीझली होते नव्हते नेले

प्रसाद म्हणुन पापण्यांमधे पाणी माञ ठेवले

 

कारभारणीला घेऊण संगे सर आता लढतो आहे

पडकी भिंत बान्धतो आहे चिखल गाळ काढतो आहे

 

खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला

पैसे नको सर जरा एकटेपणा वाटला

 

मोडून पडला संसार तरि मोडला नाहि कणा

पाठीवरती हात ठेउन नुसते लढ म्हणा.

-कुसुमाग्रज/ वि वा शिरवाडकर 

Kana Kavita lyrics in English

oḽakhalat kaa sar malaa paavasaat aalaa koṇaee

kapaḍae hote kardamalele kesaavarati paaṇaee

kṣaṇaabhar basalaa nntar hasalaa bolalaa varatee paahun

gngaamaa_ii paahuṇai aali gelee gharaṭayaat raahun

maaheravaashiṇa porisaarakhee chaar bhintit naachalee

mokaḽyaa haatee jaa_iil kashee baayako maa~n vaachalee

bhint khachalee chool veejhalee hote navhate nele

prasaad mhaṇaun paapaṇayaanmadhe paaṇaee maa~n ṭhevale

kaarabhaaraṇaeelaa gheooṇa snge sar aataa laḍhato aahe

paḍaakee bhint baandhato aahe chikhal gaaḽ kaaḍhato aahe

khishaakaḍae haat jaataach hasat hasat uṭhalaa

paise nako sar jaraa ekaṭepaṇaa vaaṭalaa

moḍaoon paḍaalaa snsaar tari moḍaalaa naahi kaṇaa

paaṭheevaratee haat ṭheun nusate laḍh mhaṇaa.

Leave a comment

You cannot copy content of this page