Lyrics of Marathi Breathless song | ब्रेथलेस मराठी गीत

Breathless Marathi Song Lyrics in Marathi |Lyrics of Marathi Breathless song

 

Lyrics of Marathi Breathless song


Breathless Marathi song is a Guinness award winning song in Marathi which is written by Prajakta Gavhane for Movie Kanherichi phule. The Breathless Marathi song is sung by Bela Shende and it is composed by Tejas Chavhan.


Breathless Marathi Song lyrics in Marathi

मन शहारे काहुरे दूर देशी मी चालले

वाटे सोडू नये गाव, आसू डोळयांस या सांगे

गूढ पायवाट राही मागे मागे मागे मागे

धागे पाणंदीचे मनी, गाव आठवांचा जागे

सय मनात मावेना, धग उरात सोसेना

सोस सोसण्याचा भारी, त्याला वेसच दिसेना

वेळू लपेटून वाहे, माझ्या गावची ही नदी

जणु चाकातून बुक्का उडे गावची ही माती

माती भुरळ घालते, नाही विरळ हे नाते

नाते विरहातसुध्दा गीत मातीचे या गाते,

गावी कौलारू घरांना शोभे आंब्याचे तोरण

उंच पिंपर्णीची झाडे साद घालती बेचैन,

गेरू रंगवावा तसा रंग रंगतोया जीव,

शीव ओलांडता खूपे, जसा निवडुंगाचा पेव,

मन इथेच दंगते, मन इथेच सांडते

ओवी ओवीत गंफुनी मन भजनी रंगते,

मन वाऱ्यावर वाहे

वारा चाफ्याशी या बोले

चाफा रामाच्या पुढयात

माझी भातुकली मांडे,

बालपण वेचले मी रामाच्या या पोळीवर,

डाव खेळताना मोडे नेमकाच घडीवर

घडी घडीला आठवे आज रामाचे देऊळ,

जाते देवळाची वाट माझ्या वाडयाच्या जवळ,

माझा वाडा चिरेबंदी,

भव्य दार हुरमंजी,

मन चौकातच मध्ये

घुटमळे वृंदावनी,

घुमे अडणा दाराचा वाडाभर करकर

त्याचा रूबाबच सांगे, कुणा नाही त्याची सर

मुख्य वाडयाच्या गस्तीला ठाके चौघडा-सोपा

सांज पहाटेला दुमदुमे सनई चौघडा

सदर उजव्या अंगाला, पुढे सोनाराचा सोपा

सदा आपुलकी रांधे माझ्या चुलीचा हा खोपा

माझ्या वाडयातच गोठा आणि तबेलाही तिथं

उभा मर्जीतला घोडा, गाई नांदतात इथं

अश्शा वाडयात या माझ्या

साऱ्या आठवणी ताज्या

राम पालखीला येई

त्याचा किती गाजावाजा

देवघरी ही समई, सांज तेलवात तेवे

गुण्या गोविंदाने गाई, इथे नाही हेवे-दावे

ऐकू येई घंटानाद, संगे मायेची ती हाक

ये गं परतूनी पोरी.. सांगे निरोपाचा हात

सुने रान माझ्याविना, सुने शिवार फुलेना,

सुनी तट्टयाची ती गाडी, सुने मोटेचे ते पाणी

कानी नाही झुळझुळ, नाही घुंगुराची माळ

जोडी खिल्लारी राहिना, नाही ऊसाचं गुऱ्हाळ

गेली भलरी विरून, नाही कापणीची मजा

गेले गोफण नि विळा, गेली चावडीची सजा,

कोण पुसे पावलीला, आधल्याला, आठव्याला,

कोण पुसे माणसाला, पिंपळाच्या मुंजाबाला

आज पडका झडका गाव, परका परका वाटे

वाटेतले तळे एकाएकी पार आटे

धूमी धुमसते आत, तिला उंडयाचीच आस

पाणी शेंदताना जस्सा लाडे विहीरीचा जाच,

काच सुटला कधीचा, जीव मातीतच मळे

सूरपारंब्या मारूनी जीव हुतुतूही खेळे

जीव पारिजात होई, जीव निर्माल्यात सुके

जीव टाळात कुटूनी, पायी विठूच्या या झुके

जीव चोपाळयात झुले, जीव गवळणीत डोले

जीव पहाटेच्या पिंगळाच्या कंदिलाला भुले,

जणु त्याने दाखविली मला उजेडाची वाट,

वाट चालायाला हवी कशी फिरवू मी पाठ,

पाठ गावचा हा पाढा आणि गावचाच ओढा,

ओढी मागे मागे जीव, पडे मायेचाच वेढा

डोळे भरूनीया येती, गळा दाटूनी गं येतो

मातीच्या या विरहाने जीव कस्सानुसा होतो,

दूरदूरच्या देशांना.. दाही-दाहीच्या दिशांना मला जायलाच हवे, मला जिंकायाला हवे,

‘लेक परक्याचे धन’ मला खोडायाला हवे,

माती देईलच बळ, माती दावील आभाळ,

घरी परतूनी येता, माती करील जवळ!!


Breathless Marathi Song lyrics in English

Man shahaare kaahure door deshee mee chaalale
vaaṭe soḍaoo naye gaav, aasoo ḍaoḽayaans yaa saange
gooḍh paayavaaṭ raahee maage maage maage maage
dhaage paaṇandeeche manee, gaav aaṭhavaanchaa jaage
say manaat maavenaa, dhag uraat sosenaa
sos sosaṇayaachaa bhaaree, tyaalaa vesach disenaa
veḽoo lapeṭoon vaahe, maajhyaa gaavachee hee nadee
jaṇau chaakaatoon bukkaa uḍae gaavachee hee maatee
maatee bhuraḽ ghaalate, naahee viraḽ he naate
naate virahaatasudhdaa geet maateeche yaa gaate,
gaavee kaulaaroo gharaannaa shobhe aanbyaache toraṇa
unch pinparṇaeechee jhaaḍae saad ghaalatee bechain,
geroo rngavaavaa tasaa rng rngatoyaa jeev,
sheev olaanḍaataa khoope, jasaa nivaḍaungaachaa pev,
man ithech dngate, man ithech saanḍaate
ovee oveet gnfunee man bhajanee rngate,
man vaaryaavar vaahe
vaaraa chaafyaashee yaa bole
chaafaa raamaachyaa puḍhayaat
maajhee bhaatukalee maanḍae,
baalapaṇa vechale mee raamaachyaa yaa poḽeevar,
ḍaav kheḽataanaa moḍae nemakaach ghaḍaeevar
ghaḍaee ghaḍaeelaa aaṭhave aaj raamaache deooḽ,
jaate devaḽaachee vaaṭ maajhyaa vaaḍaayaachyaa javaḽ,
maajhaa vaaḍaa chirebndee,
bhavy daar huramnjee,
man chaukaatach madhye
ghuṭamaḽe vrindaavanee,
ghume aḍaaṇaa daaraachaa vaaḍaabhar karakar
tyaachaa roobaabach saange, kuṇaa naahee tyaachee sar
mukhy vaaḍaayaachyaa gasteelaa ṭhaake chaughaḍaa-sopaa
saanj pahaaṭelaa dumadume sana_ii chaughaḍaa
sadar ujavyaa angaalaa, puḍhe sonaaraachaa sopaa
sadaa aapulakee raandhe maajhyaa chuleechaa haa khopaa
maajhyaa vaaḍaayaatach goṭhaa aaṇai tabelaahee tithn
ubhaa marjeetalaa ghoḍaa, gaa_ii naandataat ithn
ashshaa vaaḍaayaat yaa maajhyaa
saaryaa aaṭhavaṇaee taajyaa
raam paalakheelaa yeii
tyaachaa kitee gaajaavaajaa
devagharee hee sama_ii, saanj telavaat teve
guṇayaa govindaane gaa_ii, ithe naahee heve-daave
aikoo yeii ghnṭaanaad, snge maayechee tee haak
ye gn paratoonee poree.. Saange niropaachaa haat
sune raan maajhyaavinaa, sune shivaar fulenaa,
sunee taṭṭayaachee tee gaaḍaee, sune moṭeche te paaṇaee
kaanee naahee jhuḽajhuḽ, naahee ghunguraachee maaḽ
joḍaee khillaaree raahinaa, naahee oosaachn gurhaaḽ
gelee bhalaree viroon, naahee kaapaṇaeechee majaa
gele gofaṇa ni viḽaa, gelee chaavaḍaeechee sajaa,
koṇa puse paavaleelaa, aadhalyaalaa, aaṭhavyaalaa,
koṇa puse maaṇaasaalaa, pinpaḽaachyaa munjaabaalaa
aaj paḍaakaa jhaḍaakaa gaav, parakaa parakaa vaaṭe
vaaṭetale taḽe ekaa_ekee paar aaṭe
dhoomee dhumasate aat, tilaa unḍaayaacheech aas
paaṇaee shendataanaa jassaa laaḍae viheereechaa jaach,
kaach suṭalaa kadheechaa, jeev maateetach maḽe
soorapaarnbyaa maaroonee jeev hututoohee kheḽe
jeev paarijaat hoii, jeev nirmaalyaat suke
jeev ṭaaḽaat kuṭoonee, paayee viṭhoochyaa yaa jhuke
jeev chopaaḽayaat jhule, jeev gavaḽaṇaeet ḍaole
jeev pahaaṭechyaa pingaḽaachyaa kndilaalaa bhule,
jaṇau tyaane daakhavilee malaa ujeḍaachee vaaṭ,
vaaṭ chaalaayaalaa havee kashee firavoo mee paaṭh,
paaṭh gaavachaa haa paaḍhaa aaṇai gaavachaach oḍhaa,
oḍhee maage maage jeev, paḍae maayechaach veḍhaa
ḍaoḽe bharooneeyaa yetee, gaḽaa daaṭoonee gn yeto
maateechyaa yaa virahaane jeev kassaanusaa hoto,
dooradoorachyaa deshaannaa.. Daahee-daaheechyaa dishaannaa malaa jaayalaach have, malaa jinkaayaalaa have,
‘lek parakyaache dhan’ malaa khoḍaayaalaa have,
maatee deiilach baḽ, maatee daaveel aabhaaḽ,
gharee paratoonee yetaa, maatee kareel javaḽ!!

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp