मारुती स्तोत्र | Maruti stotra lyrics in Marathi |Bhimrupi Lyrics in Marathi

 मारुती स्तोत्र | Maruti stotra lyrics in Marathi |Bhimrupi Lyrics in Marathi

Bhimrupi Lyrics in Marathi


भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती | वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ||१||

महाबळी प्राणदाता, सकळां उठवी बळें | सौख्यकारी दुःखहारी, दुत वैष्णव गायका ||२||

दीननाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदांतरा| पाताळदेवताहंता, भव्यसिंदूरलेपना ||३||

लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना | पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना परितोषका ||४||

ध्वजांगे उचली बाहो, आवेशें लोटला पुढें | काळाग्नी काळरुद्राग्नी, देखतां कांपती भयें ||५||

ब्रह्मांडे माईलें नेणों, आवळे दंतपंगती | नेत्राग्नीं चालिल्या ज्वाळा, भ्रुकुटी ताठिल्या बळें ||६||

पुच्छ ते मुरडिले माथा, किरीटी कुंडले बरीं | सुवर्ण कटी कांसोटी, घंटा किंकिणी नागरा ||७||

ठकारे पर्वता ऐसा, नेटका सडपातळू | चपळांग पाहतां मोठे, महाविद्युल्लतेपरी ||८||

कोटिच्या कोटि उड्डाणें, झेपावे उत्तरेकडे | मंद्राद्रीसारिखा द्रोणू, क्रोधें उत्पाटिला बळें ||९||

आणिला मागुतीं नेला, आला गेला मनोगती | मनासी टाकिलें मागें, गतीसी तुळणा नसे ||१०||

अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे | तयासी तुळणा कोठे, मेरू मंदार धाकुटे ||११||

ब्रह्मांडाभोवतें वेढें, वज्रपुच्छें करू शकें | तयासी तुळणा कैची, ब्रह्मांडी पाहता नसे ||१२||

आरक्त देखिलें डोळा, ग्रासिलें सूर्यमंडळा | वाढतां वाढतां वाढें, भेदिलें शून्यमंडळा ||१३||

धनधान्य पशूवृद्धि, पुत्रपौत्र समग्रही | पावती रूपविद्यादी, स्तोत्रपाठें करूनियां ||१४||

भूतप्रेतसमंधादी, रोगव्याधी समस्तही | नासती तूटती चिंता, आनंदे भीमदर्शनें ||१५||

हे धरा पंधरा श्लोकी, लाभली शोभली बरी | दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चन्द्रकळागुणें ||१६||

रामदासी अग्रगण्यू, कपिकुळासि मंडणू | रामरूपी अंतरात्मा, दर्शनें दोष नासती ||१७||

॥इति श्रीरामदासकृतं संकटनिरसनं मारुतिस्तोत्रं संपूर्णम्॥


Maruti stotra lyrics in English  |Bhimrupi Lyrics in English

Bheemaroopee mahaarudraa, vajrahanumaan maarutee . Vanaaree anjaneesootaa raamadootaa prabhnjanaa .. 1.. 

Mahaabaḽee praaṇaadaataa, sakaḽaan uṭhavee baḽen . Saukhyakaaree duahkhahaaree, dut vaiṣṇaav gaayakaa .. 2.. 

Deenanaathaa hareeroopaa, sundaraa jagadaantaraa. Paataaḽadevataahntaa, bhavyasindooralepanaa .. 3.. 

Lokanaathaa jagannaathaa, praaṇaanaathaa puraatanaa . Puṇayavntaa puṇayasheelaa, paavanaa paritoṣakaa .. 4.. 

Dhvajaange uchalee baaho, aaveshen loṭalaa puḍhen . Kaaḽaagnee kaaḽarudraagnee, dekhataan kaanpatee bhayen .. 5.. 

Brahmaanḍae maa_iilen neṇaon, aavaḽe dntapngatee . Netraagneen chaalilyaa jvaaḽaa, bhrukuṭee taaṭhilyaa baḽen .. 6.. 

Puchchh te muraḍaile maathaa, kireeṭee kunḍaale bareen . Suvarṇa kaṭee kaansoṭee, ghnṭaa kinkiṇaee naagaraa .. 7.

.ṭhakaare parvataa aisaa, neṭakaa saḍaapaataḽoo . Chapaḽaang paahataan moṭhe, mahaavidyullateparee .. 8..

 Koṭichyaa koṭi uḍaḍaaṇaen, jhepaave uttarekaḍae . Mndraadreesaarikhaa droṇaoo, krodhen utpaaṭilaa baḽen .. 9..

 Aaṇailaa maaguteen nelaa, aalaa gelaa manogatee . Manaasee ṭaakilen maagen, gateesee tuḽaṇaa nase .. 10..

 Aṇaoopaasoni brahmaanḍaa_evaḍhaa hot jaatase . Tayaasee tuḽaṇaa koṭhe, meroo mndaar dhaakuṭe .. 11..

 Brahmaanḍaabhovaten veḍhen, vajrapuchchhen karoo shaken . Tayaasee tuḽaṇaa kaichee, brahmaanḍaee paahataa nase .. 12.. 

Aarakt dekhilen ḍaoḽaa, graasilen sooryamnḍaaḽaa . Vaaḍhataan vaaḍhataan vaaḍhen, bhedilen shoonyamnḍaaḽaa .. 13.. 

Dhanadhaany pashoovriddhi, putrapautr samagrahee . Paavatee roopavidyaadee, stotrapaaṭhen karooniyaan .. 14..

 Bhootapretasamndhaadee, rogavyaadhee samastahee . Naasatee tooṭatee chintaa, aannde bheemadarshanen .. 15..

 He dharaa pndharaa shlokee, laabhalee shobhalee baree . Driḍhadeho nisndeho, snkhyaa chandrakaḽaaguṇaen .. 16.. 

Raamadaasee agragaṇayoo, kapikuḽaasi mnḍaaṇaoo . Raamaroopee antaraatmaa, darshanen doṣ naasatee .. 17..


॥iti shreeraamadaasakritn snkaṭanirasann maarutistotrn snpoorṇaam॥

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp