Kau ala bai lyrics in Marathi| कोणे एके दिवशी काऊ आला बाई काऊ आला- Hadga Lyrics

Kau ala bai lyrics in Marathi: Kone eke divashi Kau ala bai lyrics are traditional Marathi hadga song or Bhondala song lyrics for games played by  young girls.

Kau ala bai lyrics in Marathi

 

Singer
Singer
Music Traditional
Song Writer

Kau ala bai lyrics in Marathi

कोणे एके दिवशी काऊ आला बाई काऊ आला

त्याने एक उंबर तोडले बाई उंबर तोडले

सईच्या दारात नेऊन टाकले बाई नेऊन टाकले

सईने उचलून घरात आणले बाई घरात आणले

कांडून कांडून राळा केला बाई राळा केला

राळा घेऊन बाजारात गेली बाई बाजारात गेली

त्याच पैशाची घागर आणली बाई घागर आणली

घागर घेऊन पाण्याला गेली बाई पाण्याला गेली

उजव्या हाताला मधल्याच बोटाला विंचू चावला बाई विंचू चावला

आणा माझ्या सासरचा वैद्य

अंगात अंगरखा फाटका-तुटका

डोक्याला पागोटे फाटके-तुटके

पायात वहाणा फाटक्या-तुटक्या

कपाळी टिळा शेणाचा

तोंडात विडा घाणेरडा किडा

हातात काठी जळकं लाकूड

दिसतो कसा बाई भिका-यावाणी बाई भिका-यावाणी

आणा माझ्या माहेरचा वैद्य

अंगात अंगरखा भरजरी

डोक्याला पागोटे भरजरी

पायात वहाणा कोल्हापूरी

कपाळी टिळा चंदनाचा

तोंडात विडा केशराचा

हातात काठी चंदनाची

दिसतो कसाबाई राजावाणी बाई राजावाणी

bhondla songs lyrics

Kau ala bai lyrics in English

Koṇae eke divashee kaa_oo aalaa baa_ii kaa_oo aalaa

tyaane ek unbar toḍaale baa_ii unbar toḍaale

sa_iichyaa daaraat neoon ṭaakale baa_ii neoon ṭaakale

sa_iine uchaloon gharaat aaṇaale baa_ii gharaat aaṇaale

kaanḍaoon kaanḍaoon raaḽaa kelaa baa_ii raaḽaa kelaa

raaḽaa gheoon baajaaraat gelee baa_ii baajaaraat gelee

tyaach paishaachee ghaagar aaṇaalee baa_ii ghaagar aaṇaalee

ghaagar gheoon paaṇayaalaa gelee baa_ii paaṇayaalaa gelee

ujavyaa haataalaa madhalyaach boṭaalaa vinchoo chaavalaa baa_ii vinchoo chaavalaa

aaṇaa maajhyaa saasarachaa vaidy

angaat angarakhaa faaṭakaa-tuṭakaa

ḍaokyaalaa paagoṭe faaṭake-tuṭake

paayaat vahaaṇaa faaṭakyaa-tuṭakyaa

kapaaḽee ṭiḽaa sheṇaachaa

tonḍaat viḍaa ghaaṇaeraḍaa kiḍaa

haataat kaaṭhee jaḽakn laakooḍa

disato kasaa baa_ii bhikaa-yaavaaṇaee baa_ii bhikaa-yaavaaṇaee

aaṇaa maajhyaa maaherachaa vaidy

angaat angarakhaa bharajaree

ḍaokyaalaa paagoṭe bharajaree

paayaat vahaaṇaa kolhaapooree

kapaaḽee ṭiḽaa chndanaachaa

tonḍaat viḍaa kesharaachaa

haataat kaaṭhee chndanaachee

disato kasaabaa_ii raajaavaaṇaee baa_ii raajaavaaṇaee

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp