Kali Chandrakala lyrics in Marathi | काळी चंद्रकळा नेसू कशी – Hadga Lyrics

Kali Chandrakala lyrics in Marathi | काळी चंद्रकळा नेसू कशी – Hadga Lyrics

Kali Chandrakala nesu kashi lyrics in Marathi


Singer
Singer
Music Traditional
Song Writer

Kali Chandrakala nesu kashi lyrics are traditional Marathi hadga song or Bhondala song lyrics for games played by  young girls. 

Kali Chandrakala nesu kashi lyrics in Marathi

काळी चंद्रकळा नेसू कशी

पायात पैंजण घालू कशी

दमडीचं तेल आणू कशी

दमडीचं तेल आणलं

मामंजींची शेंडी झाली

भावोजींची दाढी झाली

सासूबाईंचं न्हाणं झालं

वन्सबाईंची वेणी झाली

उरलेलं तेल झाकून ठेवलं

हत्तीणीचा पाय लागला वेशीबाहेर ओघळ गेला

सासूबाई सासूबाई अन्याय झाला चार चाबूक अधिक मारा

दहीभात जेवायला घाला माझं उष्टं तुम्हीच काढा

bhondla songs lyrics

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp