Ya Varshachi Dahihandi lyrics in Marathi |या वर्साची दहीहंडी | – Altaf Raja Lyrics

Ya Varshachi Dahihandi lyrics in Marathi |या वर्साची दहीहंडी | – Altaf Raja Lyrics

Ya Varshachi Dahihandi lyrics in Marathi
Singer Altaf Raja
Singer Kashiram Chinchay, Chandrakant Saudi, Kesari Saudi & Milind Mohite
Song Writer Chandrakant Saudi

Ya Varshachi Dahihandi are from govinda song for dahihandi or gopalkala . Altaf rajaYa Varshachi Dahihandi lyrics are written by Chandrakant Saudi. It is composed by Kashiram Chinchay, Chandrakant Saudi, Kesari Saudi & Milind Mohite and sung by Altaf Raja


Ya Varshachi Dahihandi lyrics in Marathi

इला रे इला
आमच्या वेसावे गावचा गोविंदा इला

रे गोविंदा SS
अरे गोविंदा रे गोपाला
अरे गोविंदा रे गोपाला

आयला वेसावे गावाचा गोविंदा

या वर्साची दहीहंडी
या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची
या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची

नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची
नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची

श्रीहिंगला देवी प्रासादिक भजन मंडळ
हिंगला देवी प्रासादिक भजन मंडळ
पाटील गल्लीच

गोविंदा
या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची
गोविंदा SS
नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची

आयला मायेचा मी ह्या हंडीला
आयला मायेचा मी ह्या हंडीला
गो बायली आमचे गल्ली ला
गो बायली आमचे गल्ली ला

केली सुरवात आम्ही थाटाची
केली सुरवात आम्ही थाटाची
हंडी निंगालू बायका पोरांची
हंडी निंगालू बायका पोरांची

त्याचे मंगूशी गल्ली गल्ली ला
त्याचे मंगूशी गल्ली गल्ली ला
लागले थाट करावला

या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची
गोविंदा SS
नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची

पाटील गल्लीच्या तीन गल्लिनी
पाटील गल्लीच्या तीन गल्लिनी
गल्ल्या सजविल्या लाईट बत्त्यांनीं
गल्ल्या सजविल्या लाईट बत्त्यांनीं

देव सजविल्या थाटामाटानी
देव सजविल्या थाटामाटानी
शोभून दिशे ये नवरंगांनी
शोभून दिशे ये नवरंगांनी
हिंगला देवी पाटील गल्लीला
हिंगला देवी पाटील गल्लीला
हुबी हाय आमचे पाठीला
या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची
गोविंदा SS
नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची

देवकीच्या तू आठव्या बाला
तिला दाविला गोकुलाला
तिला दाविला गोकुलाला
नंदा घरच्या कुलाच्या बाला
नंदा घरच्या कुलाच्या बाला
गेलं बालपन गोकुलाला

यशोदेच्या तान्या तू बाला
यशोदेच्या तान्या तू बाला

आज हाय गोपालकाला

या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची
गोविंदा SS
नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची

गावानं हंड्या फोडावा निंगतील
गावानं हंड्या फोडावा निंगतील
भगवानदादा सारखे हालू नाचतील
भगवानदादा सारखे हालू नाचतील

हंड्या नाचत नाचत फोरतील
हंड्या नाचत नाचत फोरतील
मुखी गोविंदा गोपाला बोलतील
मुखी गोविंदा गोपाला बोलतील

आजचा दिस हाय सगळ्यान मोठा
मजा करा तेवरी थोरी

या वर्साची दहीहंडी
आमचे पाटील गल्लीची
गोविंदा SS
नऊ वारसांनी हंडी आयली पाटील गल्लीची

गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला
गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला

गोपालकाला जोर झाला
गोपालकाला जोर झाला
गोविंदाने जोर केला
गोविंदाने जोर केला

गोविंदा आला रे आला
आमचे वेसावे गावचा आला
गोविंदा आला रे आला
आमचे पाटील गल्ली चा आला
आमचे वेसावे गावचा आला
आमचे पाटील गल्ली चा आला

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp