Tap Tap Tap Kay Baher lyrics in Marathi Balgeet | – Asha Bhosle Lyrics

Tap Tap Tap Kay Baher lyrics in Marathi Balgeet | – Asha Bhosle Lyrics

Tap Tap Tap Kay Baher lyrics in Marathi
Singer Asha Bhosle
Singer Shrinivas Khale
Music Chimnyanchi Shala
Song Writer Shrinivas Kharkar

Tap Tap Tap Kay Baher Marathi Lyrics are from a old Marathi kids song from Balgeet category.Tap Tap Tap Kay Baher lyrics are written by Shrinivas Kharkar. It is composed by Shrinivas Khale and sung by Asha Bhosle


Tap Tap Tap Kay Baher lyrics in Marathi

टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर वाजतंय्‌ ते पाहू
चल्‌ ग आई, चल्‌ ग आई, पावसांत जाऊ !

भिरभिरभिर अंगणांत बघ वारे नाचतात !
गरगर गरगर त्यासंगे चल गिरक्या घेऊ !

आकाशी गडगडते, म्हातारी का दळते?
गडड्‍गुडुम गडड्‍गुडुम ऐकत गे राहू !

ह्या गारा सटासटा आल्या चटाचटा
पट्‌ पट्‌ पट्‌ वेचुनिया ओंजळीत घेऊ !

फेर गुंगुनी धरू, भोवर्‍यापरी फिरू
“ये पावसा, घे पैसा”, गीत गोड गाऊ !

पहा फुले, लता-तरू, चिमणि, गाय-वासरू
चिंब भिजती, मीच तरी का घरात राहू?

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp