Limbu Mala Marila lyrics in Marathi लिंबू मला मारिला – Anand Shinde Lyrics

Limbu Mala Marila lyrics in Marathi are sung by Anand Shinde.

Limbu Mala Marila lyrics in Marathi
Singer Anand Shinde
Singer
Music Ghanti Vajavali Antichi

Limbu Mala Marila lyrics in Marathi


लिंबू मला मारिला गा लिंबू मला मारिला

कोन्या दुस्मानान सोडिला अनी देवरुषया न भारीला

लिंबू मला मारिला गा लिंबू माला मारिला

होत्या धारा तयाला तीन

ओहो ……

टाचण्या तोचल्या चौबाजुन

ओहो …..

पडला दारात येउन

ओह्ह्ह्ह्ह …..

तवा गेला मज ध्यान

ओहो ……

होता धारा त्याला तीन

टाचण्या तोचल्या चौबाजुन

पडला दारात येउन

तवा गेला मज ध्यान

तवा गेला माझा ध्यान …

अरे इचारा त्या हरिला

अन शेजारच्या परिला …

लिंबू या मारिला गा लिंबू याला मारिला

आसा होता गोल गोल

ओहो …..

वरती हळद न गुलाल

ओहो ….

जासा लिंबू करी चाल

ओहो …..

तसा घरात होती हाल

ओहो …..

आसा होता गोल गोल

वरती हळद अन गुलाल

जासा लिंबू करी चाल

तसा घरात होती हाल

तसा घरात होती हाल …..

अर उल्टिया झल्या बायको ला

अन जुलाब झाला पोरीला

लिंबू याला मारिला गा लिंबू याला मारिला

काय गुन्हा माझा झाला

ओहो ……

काल मज वरी आला

ओहो …..

कुन्या बा चा पैसा खाला

ओहो …..

तरास लेकराला झाला

अरे ओहो …..

काय गुन्हा माझा झाला

काल मज वरी आला

कुन्या बा चा पैसा खाला

तरास लेकराला झाला

तारास लेकला जळा

अर एक बकरा अन एक कोंबडा गेल चोरिला

लिंबू याला मारिला गा लिंबू याला मारिला …

मारियाईचा भक्त दीप शाम

अरे ओह्ह्ह्ह्ह …..

त्यान केल माज काम

अरे ओहो …..

लय झालो होतो जाम

अरे ओहो ….

पडला जिवाला आराम

अरे ओहो ..

मारियाईचा भक्त दीप शाम

त्यान केल मज काम

लय झालो होतो जाम

पडला जिवाला आराम

पडला जिवाला आराम।

अरर जाता जाता जीव माझा देवनाच का तारिला

लिंबू मला मारिला गा लिंबू मला मारिला

लिंबू मला मारिला गा लिंबू मला मारिला ….

Limbu Mala Marila lyrics in English

Leave a comment

You cannot copy content of this page