दीपका मांडिलें तुला | Dipaka Mandile Tula Lyrics in Marathi – Suman Kalyanur Lyrics

दीपका मांडिलें तुला | Dipaka Mandile Tula Lyrics in Marathi – Suman Kalyanur Lyrics


Deepaka Mandile Tula Lyrics in Marathi
Singer Suman Kalyanur
Singer Kamlakar Bhagvat
Song Writer Ba Bha Borkar

Dipaka Mandile Tula Marathi Lyrics are from a old Marathi kids song from Balgeet category showing brother and sisters love. Deepaka Mandile Tula lyrics are written by Ba Bha Borkar. It is composed by Kamlakar Bhagvat and sung by Suman Kalyanur


Deepaka Mandile Tula Lyrics in Marathi

दीपका मांडिलें तुला सोनियाचें ताट
घडविला जडविला चंदनाचा पाट

घरदार प्रकाशाने भरीं कांठोकांठ
दारीं आलेल्याची करूं सोपी पायवाट

घातली ताईने तुला रंगांची रांगोळी
पित्याने रेखिल्या गोड भविष्याच्या ओळी

घाशिली समई मीं ही केली तेलवात
दह्यांत हा कालविला जिरेसाळ भात

गा रे राघू, गा ग मैने, बाळाच्या या ओळी
मुखीं तुमच्याही घालूं दुधांतली पोळी

कुतू, काऊ, चिऊ, माऊ या रे सारे या रे
सांडलेलीं शितें गोड उचलुनी घ्या रे

गुणी माझा बाळ कसा मटामटा जेवी
आयुष्याने थोर करीं माये ! कुलदेवी !

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp