Mangalashtak Lyrics in Marathi | MARATHI WEDDING MANGALASHTAK LYRICS | पारंपारिक मंगलाष्टके

Mangalashtak Lyrics in Marathi

Mangalashtak Lyrics in Marathi सर्वांना नमस्कार. आज आम्ही तुम्हाला मराठी लग्नाच्या गाण्यांचे सर्वात महत्वाचे बोल प्रदान करणार आहोत. i.e. मंगला: ष्टक.मंगलाष्टक गीत पारंपारिकपणे एका मराठी व्यक्तीच्या लग्नात अंर्तपाट समारंभात गायले जातात.तेथे आजकाल सर्जनशील लोकांनी तयार केलेल्या आधुनिक आवृत्त्या आहेत.आम्ही तुमच्यासाठी पारंपारिक मराठी मंगलाष्टके आणल्या आहेत ज्याचा तुम्ही आनंद घेऊ शकता.

Hello everyone today we are going to provide you with the most important lyrics of songs of Marathi wedding .i.e. the Mangalashtak. The Mangalashtak lyrics are traditionally sung during antarpat ceremony in the wedding of a Marathi person. These are now a days finding modern versions created by the creative people.However we have brought you the traditional Marathi mangalashtaks which you can enjoy. 


Marathi Mangalashtak Lyrics in Marathi

Swasti shree gananayakam gajamukham mangalashtak lyrics

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखम, मोरेश्वरम सिद्धीधम ।

बल्लाळो मुरुडम विनायकमहम चिन्तामणि स्थेवरम।

लेण्याद्री गिरीजात्मकम सुरवरदम विघ्नेश्वरम् ओझरम ।

ग्रामो रांजण संस्थीतम गणपति।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।१।।

swasti shree ganayakam gajamukham, moreshwaram shidhidham, ballalo murudam vinayakmaham chinatamani sthevaram

lenyadri girijatmakam survadam vighneshwaram ozaram

gramo ranjana sansthitam ganapati

kurya sada mangalam shubh mangal sawadhan ||1||

गंगा सिंधु सरस्वतीच यमुना,गोदावरी नर्मदा ।

कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वति वेदीका ।

शिप्रा वेञवती महासूर नदी,ख्याता गया गंडकी।

पुर्णा पुर्ण जलै, समुद्र सरीता।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।२।।

ganga sndhu saraswati ch yamuna godawari narmada

kaveri sharayu mahendratanaya sharmanvati vedika

shipra vejwati mahasur nahi khyata gaya gandaki 

purna purna jalai samudra sarita

kurya sada mangalam shubh mangal sawadhan ||2||

लक्ष्मी कैस्तुभ परिजातक सुरा धन्वंतरीश्वचंद्रमा।

गाव कामदुधा सरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगना ।

अश्क सप्त मखो विषम हरिधनु शंखो मृतम चांबुधे ।

रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम,कुर्वतु वो मंगलम।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।३।।

lakshmi kaistubh parijatak sura dhanvantari chandrama

gaav kamdudha sarshwar gajo rambhadivevangana

ashka sapta makho visham haridhanu shankho mrutam chambudhe

ratnanih chaturdash pratidinam , kurvato to mangalam

kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||3||

रामो राजमणी सदा विजयते रामम्।

रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु।

रामाय तस्मै नमः।

रामान्नस्ति परायणम् परतम् रामस्य दासोराम्यहम् ।

रामे चित्तलय सद भवतु मे भी राम मामुघ्दर।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।४।।

ramo rajamani sada vijayate ramam

ramesham bhaje ramenabhihta nishacharchamu

ramay tasmay namaha 

ramannasti parayanam partam ramasya dasoramyaham

rame chittaly sadbhavatu me bhi ram mamudghar

kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||4||

राणा भिमक रुक्मीणीस नयनी, देखोनी चिंता करी ।

हि कन्या सगुणा वरा नृपवरा, कवणासी म्या दिईजे।

आता एक विचार कृष्ण नवरा ,त्यासी समर्पु म्हणे।

रुख्मी पुञ वडील त्यासी पुसणे ।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।५।।

rana bhimak rukminis nayani , dekhoni chinta kari

ki kanya saguna vara nrupvara kavanasi mya dieeje 

aata ek vichar krushna navara tyasi samarpu mhane

rukhmi putr vadil tyasi pusane 

kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||5||

लाभो संतती संपदा बहु तुम्हा,लाभोतही सद्रुण ।

साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवा भूषण।

सारे राष्ट्रधुरिण हेचि कथिती किर्ति करा उज्वल।

गा ग्रहास्याश्रम हा तुम्हा वधूवरा देवो सदा मंगलम् ।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।६।।

labho santati sampada bahu tumha labhotahi sadgun

sadhoni sthir karmayog apulya vha bandhava bhushan 

sare rashtradhurin hechi kathiti kirti kara ujwal 

gaa grahasyashram ha tumha vadhuvara devo sada mangalam 

kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||6||

विष्णूला फमला शिवसी गिरीजा, कृष्णा जशी रुक्मिणी।

सिंधुला सरिता तरुसि लतिका,चंद्रा जशी रोहिणी ।

रामासी जनकात्मजा प्रिया जशी, सवित्री सत्यवरता ।

तैशि ही वधु सजिरी वरीतसे, हर्ष वरासी आता।

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।७।।

vishnula phamla shivasi girija , krushna jashi rukmini 

sindhula sarita tarusi latila , chandra jashi rohini 

ramasi janakatmaja priya jashi savitri satyavarata

jaishi hi vadhu sajiri varitase , harsha varasi aata 

kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||7||

आली लग्न घडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा।

गृहतके मधुपर्क पुजन करा अन्त पाटते धरा।

दृष्टादृष्ट वद्य वरा न करिता , दोघे करावी उभी।

वाजंञे बहु गलबला न करणे, लक्ष्मीपते मंगलम।

कुर्या सदा मंगलम शुछ मंगल सावधान।।८।।

ali lagna ghadi sameep navara gheuni yava ghara

gruhatake adhupark pujana kara anta paatate dhara

drushtadrusht wadya vara na karita doghe karavi ubhi

vajantri bahugalbala na karane lakshmipate mangalam

kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||8||

You may find keywords such as :

  • aali lagna ghati lyrics
  • #MARATHI MANGALASHTAK LIST 
  • #MARATHI MANGALASHTAK LYRICSMARATHI MANGALASHTAK WITH LYRICS #
  • #WEDDING MANGALASHTAK IN MARATHI LYRICS
  • #लग्न मंगलाष्टक
  • swasti shree gananayakam gajamukham lyrics in marathi
  • आली लग्न घटी शुभ मंगल सावधान lyrics
  • लग्नातील मंगलाष्टके lyrics
  • मंगलाष्टके mangalashtak
  • मंगलाष्टक लिरिक्स

Leave a comment

You cannot copy content of this page