Attaracha faya Lyrics in Marathi | अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया – Asha Bhosle Lyrics

Attaracha faya Lyrics in Marathi | अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया – Asha Bhosle Lyrics

Attaracha faya Lyrics in Marathi
Singer Asha Bhosle
Singer Vasant Mohite
Music Bhaubeej
Song Writer Sanjeev

Attaracha Phaya Tumhi Lyrics are from old Marathi movie Bhaubeej. Marathi song lyrics of Attaracha Phaya are written by Sanjeev. The song is sung by Asha Bhosle and composed by Vasant Mohite


Attaracha faya Tumhi Lyrics in Marathi


अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया

विरहाचे ऊन बाई
देह तापवून जाई
धरा तुम्ही माझ्यावरी चंदनाची छाया

नाही आग नाही धग
परी होई तगमग
विस्तवाशिवाय पेटे कापराची काया

सुगंधाने झाले धुंद
जीव झाला ग बेबंद
देहभान मी विसरावे अशी करा माया

Attaracha faya Tumhi Lyrics in English


Attaracha faaya tumhi mala ana raya

Wirahache oon bai
Deh tapawun jai
Dhara tumhi majhyawari chandanachi chaya

Nahi ag nahi dhag
Pari hoi tagamag
Wistavashiway pete kaparachi kaya

Sugndhane jhale dhund
Jeev jhaala g beband
Dehabhan mi wisarawe ashi kara maya

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp