Sutla maza padar lyrics in Marathi| सुटला माझा पदर| Sutla maza padar DJ song lyrics

Sutla maza padar lyrics in Marathi

Sutla maza padar lyrics in Marathi are in praise of aai Tulajabhavani mata. The song speaks about dedication of a real devotee and bhakt.

Original songs creators are unknown but the song vent viral on YouTube due to a DJ version being played in a concert that was named “Sutla Maza Padar (Dj Vrv And Devensh vfx) Remix Marathi” grabbing 54M views in 2021. The DJ song sutala maza padar is a comparatively different version due to the devotion to devi kalubai than Ma Tulajabhavani. but the charm of the original song remains the same as it catches a beat till the end.

However we do not support any such conversions we are posting the original song lyrics of Sutla maza padar lyrics in Marathi for your pleasure.

PS: do let us know if you find the original music crew.

Sutala maza padar lyrics in Marathi

अग सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात

अग सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात(२)

ये सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात 

सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात 

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात

सरसरुनी काटा, आला आला अंगावर 

अंबाबाईचं रूप माझ्या दिसलं ग समोर 

अंबाबाईचं रूप माझ्या दिसलं ग समोर…..(२)

अन रूप तीच साठलं बाई माझ्या डोळ्यात (२)

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात

ये सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात 

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात

हळदी कुंकवाचं लेणं लेउनीया भाळी 

केवड्याच्या माळा बाई घालुनिया गळी 

हळदी कुंकवाचं लेणं लेउनीया भाळी 

केवड्याच्या माळा बाई घालुनिया गळी 

ये उदो उदो शब्द आले माझ्या मुखात 

अन उदो उदो शब्द आले माझ्या मुखात

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात

ये सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात (२)

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात(२)

ये सुटली माझी वेणी माझी केस झाले मोकळे 

लाडी माझी अंबाबाई खेळ बघा खेळे (२)

अग खेळ बाई आला सारा माझ्या ध्यानात 

अन खेळ बाई आला सारा माझ्या ध्यानात 

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात(२)

ये सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात (२)

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात(२)

ये मिठापिठाची ची ग घेऊन हातावर परडी 

तुळजापूरची आंबा माझी आलीय ग लाडी….(२)

अग मन पान द्या ग तिला आली घरात 

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात(२)

सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात 

अन अंबाबाईचं वारं माझ्या भरलं अंगात(२)

Sutala maza padar lyrics in English

Ag suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat

ag suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat(2)

ye suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat

suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat

sarasarunee kaaṭaa, aalaa aalaa angaavar

anbaabaa_iichn roop maajhyaa disaln g samor

anbaabaa_iichn roop maajhyaa disaln g samor…..(2)

an roop teech saaṭhaln baa_ii maajhyaa ḍaoḽyaat (2)

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat

ye suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat

haḽadee kunkavaachn leṇan leuneeyaa bhaaḽee

kevaḍayaachyaa maaḽaa baa_ii ghaaluniyaa gaḽee

haḽadee kunkavaachn leṇan leuneeyaa bhaaḽee

kevaḍayaachyaa maaḽaa baa_ii ghaaluniyaa gaḽee

ye udo udo shabd aale maajhyaa mukhaat

an udo udo shabd aale maajhyaa mukhaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat

ye suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat (2)

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat(2)

ye suṭalee maajhee veṇaee maajhee kes jhaale mokaḽe

laaḍaee maajhee anbaabaa_ii kheḽ baghaa kheḽe (2)

ag kheḽ baa_ii aalaa saaraa maajhyaa dhyaanaat

an kheḽ baa_ii aalaa saaraa maajhyaa dhyaanaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat(2)

ye suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat (2)

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat(2)

ye miṭhaapiṭhaachee chee g gheoon haataavar paraḍaee

tuḽajaapoorachee aanbaa maajhee aaleey g laaḍaee….(2)

ag man paan dyaa g tilaa aalee gharaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat(2)

suṭalaa maajhaa padar baa_ii mee navhate bhaanaat

an anbaabaa_iichn vaarn maajhyaa bharaln angaat(2)

Leave a comment