Bajaratun Anla Ekach Amba lyrics | बाजारातून आणला एकच आंबा – Bhondla Lyrics

Bajaratun Anla Ekach Amba lyrics| Bajaratun Aanla Ekach Aamba lyrics are traditional Marathi hadga song or Bhondala song lyrics for games played by young girls

Bajaratun Anla Ekach Amba lyrics
Singer
Singer
MusicTraditional
Song Writer

Bajaratun Aanla Ekach Aamba lyrics in Marathi

बाजारातून आणला एक आंबा

त्याचं केलं सुंदर लोणचं

ते मी लोणचं  मामंजीना वाढल

मामंजीनी मला शाबासकी दिली

त्याच मला हसू आल

ते मी हसू तांब्यात भरल

तो मी तांब्या गंगेला दिला

गंगेने मला पाणी दिल

ते मी पाणी झाडाला घातले

झाडाने मला फुले दिली

ती मी फुले हादग्याला वाहिली

हादग्याने मला प्रसाद दिला

तो मी प्रसाद खाऊन टाकला

Bajaratun Aanla Ekach Aamba Lyrics in English

Bajaratun anala ekach amba

Tyache kele sundar lonache

Te mi lonache mamnjina wadhale

Mamnjini mala shabasaki dili

Tyache mala hasu ale

Te mi hasu tambyat bharale

To mi tanbya gangela dila

Gangene mala pani dile

Te mi pani jhadala ghatale

Jhadane mala fule dili

Ti mi fule haadagyaala waahili

Hadagyane mala prasad dila

To mi prasad khaun takala

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp