Vitthala lyrics in Marathi |विठ्ठला विठ्ठला | Ringan| Adarsh Shinde – Adarsh Shinde Lyrics


Vitthala Marathi Lyrics |विठ्ठला विठ्ठला | Ringan| Adarsh Shinde – Adarsh Shinde Lyrics

Vitthala Lyrics in Marathi

Vitthala Lyrics RinganSinger Adarsh Shinde
Movie Ringan
Music Rohit Nagbhide
Song Writer Dasoo Vaidya

The Vitthala song is from Marathi movie Ringan sung by Adarsh Shinde and composed by Rohit Nagbhide. The song is penned by Dasoo Vaidya. It is one of the classic Marathi song.

Vitthala Lyrics in Marathi


पाण्यासंग पडणाऱ्या पंखासाठी उडणाऱ्या…
पाण्यासंग पडणाऱ्या पंखासाठी उडणाऱ्या
मातीमंदी जिरलेल्या आभाळात भरलेल्या
विठ्ठला… विठ्ठला…
सुखी ठेव साऱ्या गावा
सुखी ठेव साऱ्या गावा
देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
पायाखाली पायरीचा उंच उंच शिखराचा
पायाखाली पायरीचा उंच उंच शिखराचा
गायसंगी वासराचा
कपाळीच्या अबीराचा
तुझ्या साऱ्या लेकराचा विठ्ठला
तुझ्या साऱ्या लेकराचा विठ्ठला
घुमतोय एक धावा
घुमतोय एक धावा
देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठल…
चालताना वाटमंदी थकताना आधार गाठी
चालताना वाटमंदी थकताना आधार गाठी
पोळलेल्या नात्यामंदी घडविशी गाठी भेटी
पोळलेल्या नात्यामंदी घडविशी गाठी भेटी
विठ्ठला विठ्ठला 
मनामदी वाजे पावा 
मनामदी वाजे पावा
देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला देवा विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल

Vitthala full videoFacebook
YouTube
Instagram
WhatsApp